Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2378 rezultata)
 1. Prev 93/2017 zakon o stečaju; pobijanje pravnih radnji

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 93/2017 / Datum: 17.10.2017.

  Vrhovni kasacioni sud i to predsednik veća, sudija dr Dragiša B. Slijepčević, postupajući u privrednom sporu tužioca ”AA “ u stečaju,..., ul... br.... koga zastupa punomoćnik Dušan Ćetojević, advokat iz..., protiv tuženog “BB “...,..., koga zastupa punomo ...

 2. Prev 312/2017 zakon o izvršenju i obezbeđenju (član 39 stav 6); dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 312/2017 / Datum: 03.10.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: dr Dragiše B. Slijepčevića, predsednika veća, Branka Stanića i Gordane Ajnšpiler Popović, članova veća, u u pravnoj stvari izvršnih poverilaca 1. AA iz..., 2. BB iz..., 3. VV iz..., 4. GG iz... i 5. DD ...

 3. Rev 2112/2017 dozvoljenost revizije; privremena mera (privremeno utvrđenje vršenja roditeljskog prava)

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2112/2017 / Datum: 28.09.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Katarine Manojlović-Andrić, članova veća, u parnici tužioca AA iz... čiji je punomoćnik Saša Miletić advokat iz..., protiv tužene BB ...

 4. Rev 2006/2017 porodično pravo; vršenje roditeljskog prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2006/2017 / Datum: 27.09.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvedane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Bogosav Samardžić, advokat iz..., protiv tuženog BB i ...

 5. Gzp1 32/2017 zahtev za preispitivanje pravosnažne presude (dozvoljenost)

  Građanska materija / Upisnici: Gzp1 / Br. predmeta: 32/2017 / Datum: 21.09.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u parnici tužilaca AA, BB i VV, svi iz..., čiji je zajednički punomoćnik Dalibor Radović, advokat iz..., protiv ...

 6. Rev2 865/2017 radno pravo; naknada štete; jubilarna nagrada

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 865/2017 / Datum: 21.09.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Branislav Milojčić, advokat iz..., ...

 7. Prev 225/2017 zakon o stečaju (čl. 43 st. 3)

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 225/2017 / Datum: 21.09.2017.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: dr Dragiše B. Slijepčevića, predsednika veća, Branka Stanića, Gordane Ajnšpiler Popović, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom „AA“ u stečaju,..., o ...

 8. Rev 1402/2017 porodični zakon (čl.160); izdržavanje dece

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1402/2017 / Datum: 21.09.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Ljubice Milutinović, predsednika veća, Biljane Dragojević i Jasminke Stanojević, članova veća, u parnici tužilaca mal. AA iz..., sada na adresi u..., mal. BB i mal. VV, oboje iz..., čiji je ...

 9. Rev 1817/2016 zabrana diskriminacije; diskrimininatorsko ponašanje

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1817/2016 / Datum: 21.09.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, članova veća, u parnici tužioca „AA“ sa sedištem u..., koga zastupa Nikola Mađinac, advokat iz..., protiv tuženog ...

 10. Rev 1684/2017 porodični zakon (član 154 stav 2); izdržavanje od drugih krvnih srodnika

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1684/2017 / Datum: 21.09.2017.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje maloletne AA iz..., čiji je zakonski zastupnik majka BB iz..., protiv tuženih VV i ...

Pages