Актуелности

Делегација Врховног касационог суда, боравила је у Бечу од 24. до 26. маја 2016. године, у посети Министарству правде и Врховном суду Аустрије, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији.

Делегација Врховног касационог суда, боравила је од 15. до 21. маја 2016. године у студијској посети Холандији.

У организацији Врховног касационог суда, Високог савета судства, Министарства правде и Јавнобележничке коморе Србије, одржан је састанак председника основних судова Републике Србије и представника Јавнобележничке коморе Србије, 13. маја 2016. године у Клубу посланика у Београду.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, учествовао је на Међународној конференцији председника Врховних судова Кине и земаља Централне и Источне Европе – „16+1“, која је одржана од 3. до 5. маја 2016. године у Кини, у организацији Врховног народног суда НР Кине.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, борави у службеној посети  НР Кини од 3. до 8. маја 2016. године.

Врховни касациони суд је уз подршку Пројекта “Унапређење ефикасности правосуђа” који финансира ЕУ одржао конференцију председника основних, привредних, виших и апелационих судова на тему: Нови закон о извршењу и обезбеђењу - ново решење за старе предмете.

Mинистaрствo прaвдe Рeпубликe Бугaрскe у сaрaдњи сa Сaвeтoм Eврoпe организовало је међународну кoнфeрeнциjу министaрa прaвдe и других прeдстaвникa прaвoсуђa држава чланица Сaвeтa Eврoпe „Jaчaњe судскe нeзaвиснoсти и нeпристрaснoсти кao прeдуслoв зa влaдaвину прaвa у држaвaмa члaницaмa Сaвeтa Eврo

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и заменик председника судија Снежана Андрејевић, састали су се 20. априла 2016. године у Врховном касационом суду, са Делегацијом Европске уније у Србији, коју је предводио амбасадор Мајкл Девенпорт.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и заменик председника Врховног касационог суда судија Снежана Андрејевић, састали су се 6. априла 2016. године, са председником Српске академије наука и уметности (САНУ), академиком Владимиром С.

Радна група за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета, одржала је састанак 1. и 2. априла 2016. године у Шапцу.

Pages