Драган Скоко, судија Врховног касационог суда

Драган Скоко, судија Врховног касационог суда

Драган Скоко, рођен je 1951. године у Зрењанину. Држављанин је Републике Србије. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 1975. године а правосудни испит положио 1977. године.

Стручну и радну каријеру започео је у Општинском суду у Зрењанину, прво као судијски приправник а затим стручни сарадник, од маја 1975. године до августа 1977. године. На функцију судије тог суда ступио је октобра 1978. године, где је био судија до маја 1990. године. Председник и судија Окружног суда у Зрењанину био је од 01. јуна 1990. године до марта 2005. године. За судију Врховног суда Србије изабран је 01. априла 2005. године. На тој дужности остао је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова. Од 11. августа 2010. године до маја 2013. године био је судија Апелационог суда у Новом Саду, а затим в.ф. председника Вишег суда у Новом Саду од маја 2013. године до децембра 2013. године. Као судија Апелационог суда упућен је у Врховни касациони суд 16. децембра 2013. године.

На фукцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године.

Судија је у Грађанском одељењу, у специјализованом већу за управну материју.