Миломир Николић, судија Врховног касационог суда

Миломир Николић, судија Врховног касационог суда

Миломир Николић, од оца Драгише, рођен је 1951. године у Рогатици. Држављанин је Републике Србије. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1975. године а правосудни испит положио 1976. године.

На функцији судије Општинског суда у Титовом Ужицу био је од 27. децембра 1976. године, поново изабран у истом суду 27. неовембра 1984. године, а затим у Окружном суду у Ужицу био судија од сепптембра 1997. године до 2004. године. За судију Врховног суда Србије изабран је у септетембру 2004. године. На тој дужности остао је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године.

Судија поступа у грађанској материји.