Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда

Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда

Снежана Андрејевић, од оца Радмила, рођена је 1950. године у Крагујевцу. Држављанин је Републике Србије. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1973. године а правосудни испит положила 1975. године.

У Првом општинском суду у Београду била је судијски приправник од децембра 1973. године до 1975. године, а затим стручни сарадник у истом суду од марта 1975. године. На функцији судије Првог општинског суда у Београду је од фебруара 1976. године а судије Окружног суда у Београду од децембра 1985. до маја 1998. године. За судију Врховног суда Србије изабрана је 26. маја 1998. године. На тој дужности остала је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године.

Судија је у грађанској материји.

Објавила је велики број стручних радова из области грађанског права за Билтен Врховног суда Србије и Врховног касационог суда. Била је предавач и учесник на многим стручним семинарима и у радним групама. Од 2010. године је главни је и одговорни уредник Билтена судске праксе Врховног касационог суда.