Јавне набавке

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

Београд, Немањина број 9

објављује

 

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку у отвореном поступку  бр. 3/2013 - редовно сервисирање и замена батерија и других потрошних елемената система за беспрекидно напајање – УПС-ева у објекту правосудних органа у  Немањиној бр 9

Pages