Јавне набавке

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

Београд, Немањина број 9

објављује

 

Pages