Јанко Лазаревић, судија Врховног касационог суда

Јанко Лазаревић, судија Врховног касационог суда

Јанко Лазаревић, од оца Богољуба, рођен је 1950. године у Докмиру. Држављанин је Републике Србије. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1973. године а правосудни испит положио 1974. године.

У Окружном суду у Београду био је судијски приправник од децембра 1973. године, а затим стручни сарадник у истом суду до маја 1977. године. На функцији судије Трећег општинског суда у Београду био је од маја 1977. године до маја 1984. године а судије Окружног суда у Београду од 1984. године до 1995. године. За судију Врховног суда Србије изабран је 1. новембра 1995. године. На тој дужности остао је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 28. септембра 2012. године.

Судија је у кривичној материји.

Објавио је велики број стручних радова из области кривичног права за Билтен Врховног суда Србије и Билтен Врховног касационог суда. Био предавач на низ стручних скупова из области кривичног права.

Заменик је председника Врховног касационог суда.