Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2406 резултата)
 1. Рев 943/2018 привремена мера; надлежност суда (закон о извршењу и обезбеђењу чл. 448 ст. 1)

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 943/2018 / Датум: 28.02.2018.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници адвокати Владимир Ристић и Татјана Хаџи Лазаревић, обоје из..., п ...

 2. Рев 705/2018 породично право; ванбрачна заједница

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 705/2018 / Датум: 22.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Велимир Вујисић адвокат из..., про ...

 3. Рев 957/2018 грађанско процесно право; понављање поступка на основу одлуке уставног суда

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 957/2018 / Датум: 14.02.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Соња Хаџи Борјановић, адвокат из..., против туженог ''ББ' ...

 4. Рев 2872/2017 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2872/2017 / Датум: 07.02.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца-противтуженог „АА“..., чији је пуномоћник Томислав Шуњка, адвокат из..., против тужене-противтужиље ...

 5. Рев 431/2018 заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 431/2018 / Датум: 31.01.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mиломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници из породичних односа тужиље АА из..., чији је пуномоћник Душица Лепојевић, адвокат ...

 6. Рев2 618/2016 радно право; вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 618/2016 / Датум: 31.01.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници из радног односа тужиoца АА из..., чији је пуномоћник Горан Миленковић, адвокат из. ...

 7. Рев 274/2018 породични закон; лични односи деце са родитељима

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 274/2018 / Датум: 25.01.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Лидије Ђукић, председника већа, Божидара Вујичића и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Јасна Јовановић, адвокат из..., против туженог ББ из.. ...

 8. Рев2 2254/2016 радно право; заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2254/2016 / Датум: 24.01.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милан Симић, адвокат из..., против тужене „ББ“ ...

 9. Рев2 1258/2017 радно право; понављање поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1258/2017 / Датум: 24.01.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Јован Михајловић, адвокат из..., против тужене Републике Србиј ...

 10. Рев 20/2018 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 20/2018 / Датум: 18.01.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Зоран Стојков адвокат из..., проти ...

Pages