Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 1683 резултата)
 1. Рев 147/2017 Породично право; измена одлуке о вршењу родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 147/2017 / Датум: 01.02.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиље АА из...,..., коју заступа пуномоћник Мирко Ракић, адвокат из..., против туженог- п ...

 2. Рев 61/2017 Породично право;Виђање и издржавање деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 61/2017 / Датум: 25.01.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Mиломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници из породичних односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Смиешко Золтан, адвокат из ...

 3. Рев2 1112/2016 накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1112/2016 / Датум: 28.12.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац, Јелене Боровац, Бранка Станића и Браниславе Апостоловић, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из …, чији је пуномоћник Оливера ...

 4. Прев 236/2016 Понављање поступка;дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 236/2016 / Датум: 22.12.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Браниславе Апостоловић и Гордане Ајншпилер-Поповић, чланова већа, у спору по тужби тужиоца АА АД из..., коју заступа пуномоћник Марко Дамњановић, адвокат из..., против ...

 5. Рев 2247/2016 породично право; измена одлуке о издржавању деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2247/2016 / Датум: 21.12.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Злата Ћирић Бељан и Александар Бељан, адвокати из ...

 6. Рев2 1858/2015 Вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1858/2015 / Датум: 16.12.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници из радног односа тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милица Лесковац, адвокат из...,, против туже ...

 7. Рев 1240/2015 грађанско процесно право; претходно питање

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1240/2015 / Датум: 08.12.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Живоjин Стефановић, адвокат у..., против тужених ББ и ВВ, обоје из. ...

 8. Рев 200/2016 Облигационо право; одговорност за штету предузећа, других правних лица и државних органа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 200/2016 / Датум: 08.12.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је заједнички пуномоћник Рудин Лагунџић, адвокат у..., ...

 9. Прев 283/2015 облигационо право (чл.1007); уговор о кредиту; јемац-платац

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 283/2015 / Датум: 08.12.2016.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Браниславе Апостоловић и Јелене Боровац, чланова већа, у спору по тужби тужиоца „АА“..., кога заступа пуномоћник Никола Недељковић, адвокат из..., против тужених 1) сте ...

 10. Рев 2109/2016 породично право; издржавање; престанак издржавања супружника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2109/2016 / Датум: 08.12.2016.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у спору тужиоца АА из..., против тужене ББ из..., чији је пуномоћник Гордана Илић, адвокат из..., рад ...

Pages