Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2163 резултата)
 1. Рев 1616/2017 породично право; издржавање супружника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1616/2017 / Датум: 07.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирко Шоћ, адвокат из..., против тужене ББ из..., ...

 2. Рев 1895/2017 породично право; дозвољеност ревизије у спору за поништај брака

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1895/2017 / Датум: 07.09.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ из..., правних следбеника сада пок. ВВ, чији је заједнички пуномоћник Владан Стефан ...

 3. Рев 402/2017 стицање права својине на непокретности (земљишту); закон о промету непокретности (чл. 4 ст.3); признање правног дејства уговора о промету непокретности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 402/2017 / Датум: 01.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Десимир Караматраковић, ад ...

 4. Рев 4/2017 уговор о поклону (апсолутна ништавност)

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4/2017 / Датум: 22.08.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Горан Топић, адвокат из..., против тужених ББ, ВВ и ГГ, ...

 5. Рев 1782/2017 закон о забрани дискриминације; накнаде штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1782/2017 / Датум: 17.08.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиоца „AA.“ из..., чији је пуномоћник Никола Мађинац, адвокат из..., против т ...

 6. Прев 301/2016 право суинвестирања на удео у стицању својине на објекту (сувласништво објекта); власништво на простору одговарајуће квадратуре

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 301/2016 / Датум: 20.07.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Гордане Ајншпилер Поповић и Бранка Станића, чланова већа, у парници по тужби тужиоца „AA“ из..., кога заступа пуномоћник Марко Обрадовић, адвок ...

 7. Рев2 1934/2016 радно право; вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1934/2016 / Датум: 19.07.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Бранка Станића, као чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., против туженог ББ ...

 8. Рев 1377/2017 породично право; дозвољеност ревизије у спору за поништај брака

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1377/2017 / Датум: 13.07.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Гордане Ајншпилер-Поповић и Јелене Боровац, чланова већа, у спору по тужби тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Милисав Курмазовић, адвокат из..., против тужене ББ ...

 9. Рев 1488/2017 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1488/2017 / Датум: 13.07.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Марине Говедарица и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., против тужених ББ и ВВ, обоје из..., ради заштите од насиља у поро ...

 10. Рев 1509/2017 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1509/2017 / Датум: 13.07.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Марине Говедарица и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је заједнички пунономоћник Славица Крупеж, адво ...

Pages