Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2254 резултата)
 1. Рев 2373/2017 лишење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2373/2017 / Датум: 06.11.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: Бранка Станића, као председника већа, судије Гордане Ајншпилер-Поповић и судије Јелене Боровац, као чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Санда Сувачар, адвокат из..., ...

 2. Прев 252/2017 капара

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 252/2017 / Датум: 02.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца „АА“ из..., кога заступа пуномоћник Милан Гуцуња, адвокат ...

 3. Рев2 1004/2017 радно право; вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1004/2017 / Датум: 26.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Енике Вег, адвокат из..., против туженог ББ..., чији је ...

 4. Рев 1829/2017 облигационо право; ништавност уговора о поклону

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1829/2017 / Датум: 25.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужље AA из..., чији је пуномоћник Драган Ивановић, адвокат из..., против туженог Б ...

 5. Рев 710/2017 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 710/2017 / Датум: 19.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Иван Ћаловић, адвокат из..., проти ...

 6. Рев 2279/2017 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2279/2017 / Датум: 19.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Гордане Ајншпилер-Поповић и Звездане Лутовац, чланова већа, у парничном поступку по тужби тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Горан Бранковић, адвокат ...

 7. Рев2 1863/2016 радно право; вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1863/2016 / Датум: 12.10.2017.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Душан Марковић, адвокат из..., против туженог „ББ“ из..., чији је пун ...

 8. Рев 2124/2017 заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2124/2017 / Датум: 12.10.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Владимир Марковић, адвокат из..., против туженог ББ из..., чиј ...

 9. Рев2 716/2016 радно право; накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 716/2016 / Датум: 11.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Урош Матић, адвокат из..., против тужене Републи ...

 10. Прев 221/2017 брисање заложног права

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 221/2017 / Датум: 03.10.2017.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судије Др Драгише Слијепчевића, као председника већа, судије Бранка Станића и судије Гордане Ајншпилер Поповић, као чланова већа, у правној ствари тужиоца РЕПУБЛИКА СРБИЈА, коју заступа Републичко јавно правобра ...

Pages