Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2358 резултата)
 1. Рев 2343/2017 потпуно лишење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2343/2017 / Датум: 28.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца Центра за социјални рад из..., против туженог АА из..., ради потпуног лишењ ...

 2. Рев 2039/2016 облигационо право; штета од дивљачи; подељена одговорност

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2039/2016 / Датум: 28.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић, Марине Говедарица, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Милорад Миловановић ...

 3. Рев 3120/2017 породично право; делимично лишење родитељског права; промена пребивалишта детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3120/2017 / Датум: 27.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., са боравиштем у...,..., коју заступа пуномоћник Славица Николић, адвокат из.. ...

 4. Рев 3200/2017 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3200/2017 / Датум: 27.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Жељка Томљеновић, адвокат из..., против тужене ББ из..., ч ...

 5. Рев 3040/2017 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3040/2017 / Датум: 27.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступају пуномоћници Влада Барањ и мр Владимир Алишић, адвокати из..., ...

 6. Рев 3062/2017 заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3062/2017 / Датум: 27.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиље AA из..., коју заступа пуномоћник Јасмина Микић, адвокат из..., против туженог ББ из... ...

 7. Р1 593/2017 скуп месне надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 593/2017 / Датум: 21.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из села..., чији је пуномоћник Иво М. Струјић, адвокат из..., против туж ...

 8. Рев 1039/2017 облигационо право; уговор о ортаклуку

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1039/2017 / Датум: 14.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Гордане Ајншпилер-Поповић и Јелене Боровац, чланова већа, у парници по тужби тужиоца АА из..., кога заступају пуномоћници Драган Симоновић, адвокат из... и ...

 9. Рев 2323/2016 стицање права својине на непокретности по уговору закљученом са претпостављеним наследником

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2323/2016 / Датум: 13.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милош Бјелетић, адвокат из..., против туженог ББ из села... ...

 10. Рев 2382/2016 ништавност завештања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2382/2016 / Датум: 13.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиља АА из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Јован Василев, адвокат из..., против т ...

Pages