Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 1815 резултата)
 1. Рев 270/2017 облигационо право; застарелост потраживања стеченог без основа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 270/2017 / Датум: 29.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Ђорђе Бендић, адвокат из..., против тужених ...

 2. Рев 609/2016 стварно право; својина, непокретне ствари

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 609/2016 / Датум: 16.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца AA из …, чији је пуномоћник Живојин Стефановић, адвокат из …, против тужено ...

 3. Прев 358/2016 грађанско процесно право; дозвољеност ревизије; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 358/2016 / Датум: 16.03.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића, Јелене Боровац, Предрага Трифуновића и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници по тужби тужилаца АА из... и ББ из..., које заступа пуномоћ ...

 4. Рев 126/2017 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 126/2017 / Датум: 09.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужилаца АА, мал. ББ, мал. ВВ и мал. ГГ, чији је законски заступник тужиља АА, ДД и ЂЂ, сви ...

 5. Рев 369/2017 породично право; измена одлуке о издржавању детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 369/2017 / Датум: 09.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Катарине Манојловић-Андрић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., против тужене малолетне ББ из..., коју заступа закон ...

 6. Рев 371/2017 породични закон; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 371/2017 / Датум: 02.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Катарине Манојловић-Андрић, чланова већа, у парници тужиље АА из …, улица … број …, против туженог ББ из..., улица... број ...

 7. Прев 48/2017 стечај; дозвољеност посебне ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 48/2017 / Датум: 02.03.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића, Звездане Лутовац, Јелене Боровац и Предрага Трифуновића, чланова већа, у поступку за покретање стечајног поступка по предлогу Републике Србије ...

 8. Рев2 438/2017 повреда радне дисциплине

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 438/2017 / Датум: 02.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић-Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Раде Јевтић, адвокат из..., проти ...

 9. Рев2 481/2017 заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 481/2017 / Датум: 02.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Александар Лазаревић, адвокат из.. ...

 10. Рев 282/2017 породични закон; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 282/2017 / Датум: 23.02.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић-Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиље АA из..., против туженог ББ из..., чији је пуномоћник Александа ...

Pages