Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 1967 резултата)
 1. Рев 413/2017 породични закон; издржавање деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 413/2017 / Датум: 11.05.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца-противтуженог АА из..., сада са боравиштем у..., чији је пуном ...

 2. Рев 880/2017 породично право; отмица деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 880/2017 / Датум: 11.05.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у ванпарничном поступку предлагача АА из …, …, чији је пуномоћник Сандра Милојевић, адвокат и ...

 3. Рев 924/2017 породични закон; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 924/2017 / Датум: 11.05.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници мал. тужиоца АА из..., кога заступа законски заступник мајка ББ из..., чији је пуномоћн ...

 4. Рев 2016/2015 члан 1. протокола 1.-заштита имовине; имовина; стамбено право, закуп, откуп и купопродаја стана

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2016/2015 / Датум: 28.04.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца Града Београда, кога заступа Градски јавни правобранилац Београд, против тужених АА из..., ББ из. ...

 5. Рев 831/2017 породични закон; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 831/2017 / Датум: 27.04.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Зоран Мидић, адвокат из..., проти ...

 6. Прев 256/2016 дозвољеност тужбе за преиспитивање правоснажности одлука донетих у поступку стечаја

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 256/2016 / Датум: 27.04.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Гордане Ајншпилер-Поповић и Бранка Станића, чланова већа, у парници по тужби тужиоца „АА“ из..., кога у ревизијском поступку заступа пуномоћник Благоје Нико ...

 7. Рев 694/2017 з.п.п.; дозвољеност ревизије против одлуке о трошковима поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 694/2017 / Датум: 27.04.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Марине Говедарица, Слађане Накић- Момировић, Јасминке Станојевић и Љубице Милутиновић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Стојадин Спасић, ...

 8. Рев 792/2017 породични закон; издржавање деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 792/2017 / Датум: 20.04.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Дејан Чукић, адвокат из..., против туженог ББ из.. ...

 9. Рев2 411/2017 радно право; одбијање закључења анекса уговора о раду; накнада зараде и супституција реинтеграције

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 411/2017 / Датум: 20.04.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Витомир Жунић, адвокат из..., прот ...

 10. Рев2 394/2016 радно право; заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 394/2016 / Датум: 13.04.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници из радног односа тужиље АА из..., чији је пуномоћник Миле Петковић, адвокат из..., против ту ...

Pages