Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2254 резултата)
 1. Рев 2112/2017 дозвољеност ревизије; привремена мера (привремено утврђење вршења родитељског права)

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2112/2017 / Датум: 28.09.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Катарине Манојловић-Андрић, чланова већа, у парници тужиоца AA из... чији је пуномоћник Саша Милетић адвокат из..., против тужене ББ из ...

 2. Рев2 2309/2017 радно право; вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2309/2017 / Датум: 28.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Катарине Манојловић-Андрић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из... чији је пуномоћник Душан Илић адвока ...

 3. Рев 2006/2017 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2006/2017 / Датум: 27.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Зведане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Богосав Самарџић, адвокат из..., против туженог ББ из.. ...

 4. Рев 2102/2017 породични закон; издржавање деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2102/2017 / Датум: 27.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Гордане Ајншпилер Поповић и Јелене Боровац, чланова већа, у пaрници по тужби тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Милан Делић, адвокат из..., против т ...

 5. Рев2 1388/2017 радно право; неостваривање резултата рада

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1388/2017 / Датум: 27.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Радојица Симикић, адвокат из..., против туженог „ББ“ Ин ...

 6. Рев 893/2017 закон о облигационим односима (чл. 997 и чл. 1003 ст. 3); обавеза јемца платца

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 893/2017 / Датум: 27.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца AA..., чији је пуномоћник Владимир Стоиљковић, адвокат у..., против туженог ББ ...

 7. Рев 1812/2017 дозвољеност посебне ревизије у извршном поступку

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1812/2017 / Датум: 27.09.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић Момировић, Марине Говедарица, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у извршном поступку извршног повериоца АА из...,..., чији је пуном ...

 8. Гзп1 32/2017 захтев за преиспитивање правоснажне пресуде (дозвољеност)

  Грађанска материја / Уписници: Гзп1 / Бр. предмета: 32/2017 / Датум: 21.09.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ и ВВ, сви из..., чији је заједнички пуномоћник Далибор Радовић, адвокат из..., против т ...

 9. Рев2 865/2017 радно право; накнада штете; јубиларна награда

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 865/2017 / Датум: 21.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници из радног односа тужиoца АА из..., чији је пуномоћник Бранислав Милојчић, адвокат из..., п ...

 10. Рев 1402/2017 породични закон (чл.160); издржавање деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1402/2017 / Датум: 21.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Јасминке Станојевић, чланова већа, у парници тужилаца мал. AA из..., сада на адреси у..., мал. ББ и мал. ВВ, обоје из..., чији је за ...

Pages