Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2358 резултата)
 1. Рев2 1560/2017 радно право; заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1560/2017 / Датум: 07.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Срђан Конаков, адвокат из..., против туженог Предшколс ...

 2. Рев2 2374/2016 радно право; заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2374/2016 / Датум: 07.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Зоран Богићевић, адвокат из..., против туженог Дома зд ...

 3. Рев 2763/2017 издржавање супружника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2763/2017 / Датум: 07.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Весна Плавшић, адвокат из..., против тужене ББ ...

 4. Рев 2675/2017 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2675/2017 / Датум: 29.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Мирко Ђукић, адвокат из..., против туженог ББ из..., ч ...

 5. Рев2 2345/2016 забрана дискриминације; дискриминаторско понашање

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2345/2016 / Датум: 29.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Горан Стојковић, адвокат из..., против туженог Града ...

 6. Рев 2078/2016 облигационо право; раскид уговора

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2078/2016 / Датум: 29.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у правној ствари тужилаца АА и ББ, оба из..., чији је заједнички пуномоћник Саша Табаковић, адвокат ...

 7. Рев 1317/2016 облигационо право; побијање тужникових правних радњи

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1317/2016 / Датум: 29.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца Градске општине Лазаревац, коју заступа Јавни правобранилац општине Лазаревац, про ...

 8. Рев2 1721/2017 радно право; одбијање закључења анекс уговора о раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1721/2017 / Датум: 23.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ненад Зрнић, адвокат из..., против туженог '' ...

 9. Рев 1685/2017 облигационо право; рехабилитационо обештећење

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1685/2017 / Датум: 18.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у правној ствари тужилаца АА из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Никола Тадић, адвокат из..., про ...

 10. Прев 315/2017 излучна тужба

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 315/2017 / Датум: 16.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер-Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Петар Врањковић, адвокат ...

Pages