Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 1967 резултата)
 1. Рев 743/2017 породични закон; издржавање деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 743/2017 / Датум: 12.04.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Ева Ласло Зај, адвокат из...,против туженог ББ ...

 2. Рев2 812/2016 радно право; повреда радне дисциплине

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 812/2016 / Датум: 12.04.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из …, чији је пуномоћник Раде Митровић, адвокат из …, против туженог Предузећа за ...

 3. Рев2 625/2017 радно право; накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 625/2017 / Датум: 12.04.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић-Андрић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из...-... чији је пуномоћник Борис Богдановић адвокат из..., про ...

 4. Рев2 1798/2016 радно право; друга примања-отпремнина

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1798/2016 / Датум: 11.04.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драган Микеш, адвокат из..., против туженог ЈКП „ ...

 5. Рев2 104/2016 Вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 104/2016 / Датум: 06.04.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Горан Зечевић, адвокат из..., против ...

 6. Рев2 70/2017 радно право; понављање поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 70/2017 / Датум: 06.04.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Биљане Драгојевић и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији су пуномоћници Иштван Нађ и Божидар Николић, адвокати из..., против туже ...

 7. Рев2 2867/2016 радно право; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2867/2016 / Датум: 06.04.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Биљане Драгојевић и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужиоца AA из …, чији је пуномоћник Мр. Сима Кнежевић, адвокат у …, против тужено ...

 8. Прев 85/2017 закон о стечају; побијање дужникових правних радњи

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 85/2017 / Датум: 30.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер-Поповић, чланова већа, у привредном спору тужиоца стечајне масе АА, из...,... број..., кога заступа адвокат ...

 9. Рев2 469/2017 вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 469/2017 / Датум: 30.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ђорђе Илић, адвокат из..., против ...

 10. Рев2 299/2016 радно право; повреда радне обавезе; накнада зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 299/2016 / Датум: 30.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Небојша Станковић, адвокат из..., против туженог Д ...

Pages