Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2163 резултата)
 1. Рев2 2489/2016 радно право; накнада штете (накнада зараде)

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2489/2016 / Датум: 12.07.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Горан Стаменић, адвокат из..., про ...

 2. Рев2 782/2017 радно право; отказ од стране запосленог

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 782/2017 / Датум: 12.07.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Љиљана Вујовић, адвокат из..., против тужене Регионалне ...

 3. Рев2 2504/2016 радно право; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2504/2016 / Датум: 06.07.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Душан Жигић, адвокат из..., против туженог ДОО за пољопривред ...

 4. Рев2 824/2017 радно право; заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 824/2017 / Датум: 05.07.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Иван Спасић, адвокат из..., против тужене ОШ „ББ“ ...

 5. Рев 1436/2017 породично право; лични односи деце са родитељима

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1436/2017 / Датум: 05.07.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Бранко Крстајић, адвокат из..., против тужене ББ и ...

 6. Прев 191/2017 закон о парничном поступку; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 191/2017 / Датум: 29.06.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића, Гордане Ајншпилер-Поповић, Звездане Лутовац, и Јелене Боровац, чланова већа, у спору по тужби тужиоца противтуженог “AA” из …, кога заступа ...

 7. Рев 1364/2017 породични закон; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1364/2017 / Датум: 29.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиље AА, из места... у..., чији је пуномоћник Милош Лончар, адвокат из..., против ...

 8. Рев 856/2016 облигационо право; уговор о купопродаји непокретности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 856/2016 / Датум: 29.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већa, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиља АА из..., ББ из... и ВВ из..., чији је заједнички пуномоћник адвокат Саша Јаношевић ...

 9. Рев 912/2017 закон о парничном поступку (члан 311), тужба се сматра повученом

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 912/2017 / Датум: 28.06.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драгољуб Јоксимовић, адвокат из..., против туж ...

 10. Рев 533/2017 породични закон; утврђење очинства

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 533/2017 / Датум: 28.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца мал. АА из..., кога заступа привремени старатељ Ана Маравић, адвокат из..., про ...

Pages