Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2254 резултата)
 1. Р1 376/2017 сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 376/2017 / Датум: 21.09.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Небојша Милосављевић, адвокат из..., против туженог ЈКП ...

 2. Рев2 2639/2016 радно право; повреда радне дисциплине

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2639/2016 / Датум: 21.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужиоца АA из..., чији је пуномоћник Милан Мелајац, адвокат из..., против туженог „ББ“ из..., чији ...

 3. Рев2 1873/2016 радно право; застарелост давања отказа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1873/2016 / Датум: 21.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Виолета Тасић, адвокат у..., против ...

 4. Прев 161/2017 уговор о заједничкој изградњи; накнада за уређење грађевинског земљишта

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 161/2017 / Датум: 21.09.2017.

  У ИМE НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у правној ствари тужиоца Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда, проти ...

 5. Рев 833/2017 закон о облигационим односима (чл. 132 ст.1, чл. 262 ст. 2) накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 833/2017 / Датум: 21.09.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Катарине Манојловић-Андрић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Срђан Илинчић адвокат из... улица... број..., п ...

 6. Рев 1313/2016 утврђење испуњености услова за брисање заложног права; хипотеке на непокретностима заложних дужника- трећих лица

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1313/2016 / Датум: 15.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из... и ГГ из..., које све заступа Маја Лаушевић, адвокат из ...

 7. Прев 265/2017 закон о стечају; благовременост тужбе

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 265/2017 / Датум: 14.09.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: др Драгише Б. Слијепчевића, као председника већа, судије Бранка Станића и судије Гордане Ајншпилер Поповић, као чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., улица... број..., кога заступа адвокат Го ...

 8. Рев 443/2017 стицање без основа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 443/2017 / Датум: 14.09.2017.

    У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца-противтуженог АА из..., чији је пуномоћник Слободанка Петковић, а ...

 9. Рев2 1013/2017 радно право; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1013/2017 / Датум: 13.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Биљане Драгојевић и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мр. Сима Кнежевић, адвокат у..., против туже ...

 10. Рев 1412/2016 отказ уговора о закупу због неплаћања закупнине

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1412/2016 / Датум: 13.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Слободан Павловић, адвокат у..., против туженог ББ из..., чи ...

Pages