Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2163 резултата)
 1. Рев 1081/2016 закон о облигационим односима; уговор о закупу

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1081/2016 / Датум: 22.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Зоран М. Марковић, адвокат из..., против тужене К ...

 2. Прев 192/2017 закон о парничном поступку; предлог за понављање поступка; благовременост

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 192/2017 / Датум: 22.06.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер-Поповић чланова већа, у парници по тужби тужиоца Република Србија, коју заступа Државно правобранилаштво из Београда, про ...

 3. Прев 123/2017 закон о стечају; побијање правних радњи

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 123/2017 / Датум: 22.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер-Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца „АА“ у стечају,..., кога у ревизијском поступку заступа пу ...

 4. Рев2 1807/2016 радно право; заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1807/2016 / Датум: 22.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из …, чији су пуномоћници Драган Чолић и Петар Прелић, адвокати из …, против туже ...

 5. Рев 1332/2017 породични закон; издржавање деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1332/2017 / Датум: 22.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужилаца АА, мал. ББ и мал. ВВ, које заступа мајка АА, сви из..., чији је пуномоћник Орце Л ...

 6. Рев 84/2016 закон о облигационим односима (члан 219); стицање без основа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 84/2016 / Датум: 22.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиља АА из... и ББ, са пребивалиштем у........., које заступа Љубица Филиповић, а ...

 7. Рев2 2580/2016 радно право; отказ уговора о раду; заштита за време трудноће

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2580/2016 / Датум: 16.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Борис Рибаровски, адвокат из..., против туженог ЗТУ ...

 8. Прев 180/2017 закон о облигационим односима (члан 210); неосновано обогаћење

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 180/2017 / Датум: 15.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, судије Бранка Станића и судије Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у правној ствари тужилаца: 1.“АА“ из..., Црна Гора, 2. „ББ“ из..., Црна ...

 9. Прев 157/2017 закон о облигационим односима; приговор на недостатке; гарантни рок

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 157/2017 / Датум: 15.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Предузеће за сервисирање и продају регистарских каса „АА“ ...

 10. Рев 1242/2017 породицни закон; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1242/2017 / Датум: 15.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Никола Марковић, адвокат из..., против тужене ...

Pages