Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 1967 резултата)
 1. Прев 91/2017 з.о.о.; стицање без основа

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 91/2017 / Датум: 30.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у привредном спору по тужби тужиоца КМГ „АА“... у стечају, кога заступа пуномоћник Ал ...

 2. Рев 270/2017 облигационо право; застарелост потраживања стеченог без основа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 270/2017 / Датум: 29.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Ђорђе Бендић, адвокат из..., против тужених ...

 3. Рев2 744/2016 повреда права личности

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 744/2016 / Датум: 29.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Војислав Станарчић, адвокат из..., против тужене Р ...

 4. Рев 572/2017 породични закон; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 572/2017 / Датум: 29.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Марине Говедарица и Слађане Накић-Момировић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Миодраг Раданчић, адвокат из..., против туженог ...

 5. Рев2 1236/2016 радно право; вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1236/2016 / Датум: 29.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милица Копривица, адвокат из..., против тужене „ББ“,..., ...

 6. Прев 80/2017 з.п.п.; благовременост ревизије рачунања рока када странку заступају два адвоката

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 80/2017 / Датум: 24.03.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници по тужби тужиоца ''АА'',..., кога заступа пуномоћник Милан Шуковић, адвокат и ...

 7. Рев 364/2017 породични закон; хабитатио

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 364/2017 / Датум: 22.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници по противтужби тужених-противтужиља АА, малолетне ББ и малолетне ВВ, с ...

 8. Рев 453/2017 уговор о продаји; исплата недуговног; преузимање испуњења

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 453/2017 / Датум: 22.03.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Катарине Манојловић- Андрић, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиље АА из... чији је пуномоћник Милован Рајић, ...

 9. Рев2 717/2016 радно право; постојање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 717/2016 / Датум: 22.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Драган Нововић, адвокат из..., против туженог Дома здр ...

 10. Рев2 731/2016 радно право; накнада зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 731/2016 / Датум: 22.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у радном спору тужиоца AA из …, чији је пуномоћник Игор Маријановић, адвокат из …, против тужене Регио ...

Pages