Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2358 резултата)
 1. Рев2 1190/2016 радно право; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1190/2016 / Датум: 16.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Снежана Станић, адвокат из... ...

 2. Рев 1757/2016 облигационо право и испуњење уговора

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1757/2016 / Датум: 15.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већa, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Ђорђе Здравковић, адвокат из..., против тужених ББ из. ...

 3. Рев 2279/2016 облигационо право; нематеријална штета; животна активност

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2279/2016 / Датум: 15.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Петар Недељковић, адвокат у..., против туженог „ББ“... ...

 4. Рев 1051/2017 закон о јавном информисању; накнада нематеријалне штете због повреде угледа, части и права личности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1051/2017 / Датум: 09.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Владимир Маринков, адвокат из..., ...

 5. Рев 2225/2017 породично право; издржавање малолетне деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2225/2017 / Датум: 09.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Митић, адвокат из..., против туженог ББ ...

 6. Рев2 2002/2016 радно право; отказ од стране запосленог

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2002/2016 / Датум: 09.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Бранка Станића, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из села..., чији је пуномоћник Милорад Ђукић, адвокат из..., п ...

 7. Рев 2306/2017 грађанско процесно право; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2306/2017 / Датум: 09.11.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца-противтуженог АА из..., чији је пуномоћник Велинка Попов, адвокат из..., пр ...

 8. Рев 1308/2017 облигационо право; рехабилитационо обештећење

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1308/2017 / Датум: 08.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је пуномоћник Никола Тадић, адвокат из..., против тужене ...

 9. Рев 2373/2017 лишење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2373/2017 / Датум: 06.11.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије: Бранка Станића, као председника већа, судије Гордане Ајншпилер-Поповић и судије Јелене Боровац, као чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Санда Сувачар, адвокат из..., ...

 10. Рев2 395/2016 радно право; накнада зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 395/2016 / Датум: 03.11.2017.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић, Божидара Вујичића, Лидије Ђукић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из... и ВВ из..., чији је заједнички пуномоћн ...

Pages