Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 6713 резултата)
 1. Кзз 1372/2017 одбијен захтев; 439. тач. 2- к. дело увреде

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1372/2017 / Датум: 23.01.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у к ...

 2. Кзз 1382/2017 одбијен захтев; недозвољен доказ; прекорачење оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1382/2017 / Датум: 23.01.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у к ...

 3. Кзз 1416/2017 одбачај; неблаговремен

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1416/2017 / Датум: 23.01.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пред ...

 4. Кзз ОК 26/2017 одбачај; недозвољен разлог

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 26/2017 / Датум: 23.01.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пред ...

 5. Кзз 1349/2017 одбачај; окр

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1349/2017 / Датум: 23.01.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као запис ...

 6. Кзз Пр 50/2017 одбачај

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 50/2017 / Датум: 23.01.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као запис ...

 7. Рев 2343/2017 потпуно лишење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2343/2017 / Датум: 28.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца Центра за социјални рад из..., против туженог АА из..., ради потпуног лишењ ...

 8. Рев 2039/2016 облигационо право; штета од дивљачи; подељена одговорност

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2039/2016 / Датум: 28.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић, Марине Говедарица, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа Милорад Миловановић ...

 9. Рев 3120/2017 породично право; делимично лишење родитељског права; промена пребивалишта детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3120/2017 / Датум: 27.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., са боравиштем у...,..., коју заступа пуномоћник Славица Николић, адвокат из.. ...

 10. Рев 3200/2017 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3200/2017 / Датум: 27.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Жељка Томљеновић, адвокат из..., против тужене ББ из..., ч ...

Pages