Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 6936 резултата)
 1. Рев 1023/2016 измакла добит; закон о облигационим односима

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1023/2016 / Датум: 12.04.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца АА из... чији је пуномоћник Бисерка Цонић, адвокат из..., против тужене Реп ...

 2. Кзз 424/2018 одбачен зз

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 424/2018 / Датум: 04.04.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Зорицом Стојковић, као записничарем, у кри ...

 3. Кзз 433/2018 неблаговремен зз

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 433/2018 / Датум: 04.04.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Лазин, као записничарем, у кривич ...

 4. Кзз 410/2018 одбачен зз; недозвољен

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 410/2018 / Датум: 04.04.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Милунке Цветковић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као записничарем, у кри ...

 5. Кзз 428/2018 одбачај; недозвољени разлози

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 428/2018 / Датум: 03.04.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као записн ...

 6. Рев 1116/2017 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1116/2017 / Датум: 30.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б.Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер- Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Ивана Чудић, адвокат из.. ...

 7. Кзз 1183/2017 одбачај захтева- поднет против одлуке која не стиче правоснажност

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1183/2017 / Датум: 29.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића, Мирољуба Томића и Маје Ковачевић Томић, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предмету ...

 8. Кд 51/2018 одбачен предлог; неовл. лице

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 51/2018 / Датум: 29.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела прев ...

 9. Кзз 381/2018 одбачен захтев; оспоравање утврђ. чињ. стања

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 381/2018 / Датум: 29.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића, Мирољуба Томића и Маје Ковачевић Томић, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривичном предмету ...

 10. Кзз ОК 17/2018 одбијен захтев

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 17/2018 / Датум: 29.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића, Мирољуба Томића и Маје Ковачевић Томић, чланова већа, са саветником Марином Пандуровић, као записничарем, у кривич ...

Pages