Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2163 резултата)
 1. Прев 118/2017 закон о привредним друштвима; хипотека

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 118/2017 / Датум: 15.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер-Поповић, чланова већа, у привредном спору тужилаца „АА“..., „ББ“..., „ВВ“... и „ГГ“..., које заступа Рајна А ...

 2. Рев 1091/2017 закон о парничном поступку; посебна ревизија, дозвољеност; грађанскоправна одговорност за накнаду нематеријалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1091/2017 / Датум: 14.06.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић, Бранислава Босиљковића, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирољуб Трајк ...

 3. Рев2 549/2017 радно право; повреда радне обавезе; застарелост

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 549/2017 / Датум: 14.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драгиша Шћекић, ...

 4. Рев 771/2017 породични закон; лични односи деце са родитељима

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 771/2017 / Датум: 14.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драган Чолић, адвокат из..., против тужене ББ из..., ...

 5. Рев 493/2017 накнада за експроприсано земљиште; (улица)- јавна својина

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 493/2017 / Датум: 09.06.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Катарине Манојловић-Андрић, чланова већа, у парници тужиоца AA из … чији је пуномоћник Соња Поповић адвокат из … против тужених ЈП „Зав ...

 6. Рев 1087/2017 породично право; лишење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1087/2017 / Датум: 08.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mиломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужилаца Центра за социјални рад у..., малолетне АА из... и малолетног ББ из..., ко ...

 7. Прев 333/2016 закон о облигационим односима; права пословође без налога

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 333/2016 / Датум: 08.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије др Драгише Б. Слијепчевића, као председника већа, судије Гордане Ајншпилер-Поповић и судије Бранка Станића, као чланова већа, у правној ствари тужиоца „АА“..., кога заступа пуномоћник Сергеј ...

 8. Прев 174/2017 закон о облигационим односима; уговор о изградњи

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 174/2017 / Датум: 08.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Холдинг системи „AA“ из... у стечају, кога заступа пуномоћ ...

 9. Прев 130/2017 права оснивача друштва у стечајном поступку друштва

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 130/2017 / Датум: 08.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судије др Драгише Б. Слијепчевића, као председника већа, судије Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, као чланова већа, у правној ствари тужиоца „АА“ из...,... број..., кога заступају пуномоћ ...

 10. Рев2 1078/2016 радно право; вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1078/2016 / Датум: 08.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Марине Говедарица и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Драган Живковић, адвокат из..., против тужене Б ...

Pages