Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2358 резултата)
 1. Прев 252/2017 капара

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 252/2017 / Датум: 02.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца „АА“ из..., кога заступа пуномоћник Милан Гуцуња, адвокат ...

 2. Рев2 2378/2017 радно право; постојање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2378/2017 / Датум: 02.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници из радног односа тужиље АА из..., чији је пуномоћник Борислав Бјелопавлић, адвокат из..., пр ...

 3. Рев2 616/2017 радно право; заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 616/2017 / Датум: 02.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Божидар Дингарац ...

 4. Рев 1122/2016 рушење привредног објекта; накнада штете због незаконитог рада државног органа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1122/2016 / Датум: 02.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Душан Дробњаковић, адвокат из..., против тужене Општине ...

 5. Рев 1192/2017 накнада штете због притвора

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1192/2017 / Датум: 01.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Радосав Гвоздић, адвокат из..., против тужене Републике ...

 6. Рев2 1872/2016 радно право; накнада зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1872/2016 / Датум: 01.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Жарко Стошић, адвокат из..., против тужене Републике Србије ...

 7. Рев 2201/2017 заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2201/2017 / Датум: 01.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиље- противтужене АА из …, коју заступа Иван Савић, адвокат из …, против туженог- противтужио ...

 8. Рев 1825/2016 стварно право; заједничка својина

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1825/2016 / Датум: 01.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Дејан Вуковић, адвокат из.., против туженог ББ..., чији су пу ...

 9. Рев 2255/2016 облигационо право; извршење уговора

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2255/2016 / Датум: 01.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиoца Туристичке организације Ваљево, кога заступа Заједничко јавно правобранилаштво Града ...

 10. Рев 2246/2016 облигационо право; одговорност правног лица за штету коју проузрокује његов орган

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2246/2016 / Датум: 01.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Мирјана Нашагаћин, адвокат у..., против туженог РФ ПИОР, Фи ...

Pages