Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2254 резултата)
 1. Рев 1518/2016 стварно право; службеност

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1518/2016 / Датум: 13.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већa, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца – противтуженог АА из..., чији је пуномоћник адвокат Радомир Рака Спасојевић из..., проти ...

 2. Рев 1616/2017 породично право; издржавање супружника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1616/2017 / Датум: 07.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирко Шоћ, адвокат из..., против тужене ББ из..., ...

 3. Рев 1895/2017 породично право; дозвољеност ревизије у спору за поништај брака

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1895/2017 / Датум: 07.09.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ из..., правних следбеника сада пок. ВВ, чији је заједнички пуномоћник Владан Стефан ...

 4. Рев 932/2016 закон о ауторском и сродним правима (чл. 15, чл.17, чл. 20и чл. 30); повредада имовинских и ауторских права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 932/2016 / Датум: 07.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милан Јакшић, адвокат из..., против туженог Из ...

 5. Рев2 971/2017 радно право; рокови за заштиту права запосленог

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 971/2017 / Датум: 07.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Слободан Сташевић, адвокат из..., против тужене Републи ...

 6. Рев 1873/2017 конвенција о правима детета; породични закон; издржавање деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1873/2017 / Датум: 07.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Марија Томић- Симић, адвокат из..., против туженог ...

 7. Рев2 982/2017 радно право; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 982/2017 / Датум: 07.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јасминке Станојевић и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из... чији је пуномоћник Милена Стевановић Ћеран, адвокат из..., против туж ...

 8. Рев 1512/2017 вршење родитељског права; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1512/2017 / Датум: 07.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиље AA из …, чији је пуномоћник Лепосава Радовановић, адвокат из …, против туженог ББ из ...

 9. Рев 1482/2017 породични закон (члан 154 став 2); издржавање деце од других крвних сродника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1482/2017 / Датум: 04.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници млдб. тужиоца АА кога заступа законска заступница мајка ББ, чији је пуномоћник Никола Јасика, ад ...

 10. Рев 1071/2017 закон о основама својинско правних односа (чл. 20 ст.1); утврђење сувласничког удела

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1071/2017 / Датум: 04.09.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужилаца АА, ББ и ВВ, све из..., чији је пуномоћник мр Милан Јанковић, ...

Pages