Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 1967 резултата)
 1. Рев2 1072/2016 радно право; повреда радне дисциплине

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1072/2016 / Датум: 22.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Снежана Станић и Ирена Станојевић, ...

 2. Рев2 7/2017 радно право; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 7/2017 / Датум: 22.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Душан Жигић, адвокат из..., проти ...

 3. Рев2 80/2017 радно право; вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 80/2017 / Датум: 22.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Илија Сашић, адвокат из..., проти ...

 4. Рев2 96/2017 радно право, повреда радне дисциплине

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 96/2017 / Датум: 22.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Небојша Грамић, адвокат из..., пр ...

 5. Рев2 715/2017 радно право; накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 715/2017 / Датум: 22.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Катарине Манојловић-Андрић, чланова већа, у парници тужиоца АА из... чији је пуномоћник Мирослав Кајон адвокат из..., прот ...

 6. Рев2 304/2017 радно право; незаконит отказ

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 304/2017 / Датум: 22.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Савић, адвокат из..., про ...

 7. Рев 609/2016 стварно право; својина, непокретне ствари

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 609/2016 / Датум: 16.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца AA из …, чији је пуномоћник Живојин Стефановић, адвокат из …, против тужено ...

 8. Прев 358/2016 грађанско процесно право; дозвољеност ревизије; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 358/2016 / Датум: 16.03.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића, Јелене Боровац, Предрага Трифуновића и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници по тужби тужилаца АА из... и ББ из..., које заступа пуномоћ ...

 9. Рев 511/2017 Породични закон; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 511/2017 / Датум: 16.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца противтуженог АА из..., кога заступа Марјан Гагић, адвокат из..., против тужене прот ...

 10. Рев2 1082/2016 радно право; заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1082/2016 / Датум: 16.03.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Зоран Стојановић, адвокат из..., против туженог Центра за ...

Pages