Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 6936 резултата)
 1. Рев 2392/2017 накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2392/2017 / Датум: 22.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др. Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер-Поповић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца Привредно друштво за спољну и унутрашњу трговину „АА“ из. ...

 2. Ус 4/2018 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 4/2018 / Датум: 22.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Вишег суда у Беогр ...

 3. Кзз 346/2018 одбачен зз

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 346/2018 / Датум: 21.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Биљане Синановић, Милунке Цветковић, Радослава Петровића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као записничарем, у кри ...

 4. Рев 1127/2017 облигационо право; накнада материјалне штете ауто-такси превозницима

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1127/2017 / Датум: 21.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник у поступку по ревизији Ђорђе Протић, адвокат из..., про ...

 5. Рев 159/2018 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 159/2018 / Датум: 21.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиље – противтужене AA из..., чији је пуномоћник Хајрија Јашаревић, адвокат из... ...

 6. Рев 2003/2016 накнада рехабилитационе штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2003/2016 / Датум: 21.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Никола Тадић, адвокат из..., против тужене Реп ...

 7. Кзз 340/2018 одбачај; чињ. стање; 438 ст. 2. тач. 2

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 340/2018 / Датум: 20.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пре ...

 8. Кзз 352/2018 одбачај; трошкови крив. поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 352/2018 / Датум: 20.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пре ...

 9. Узп 65/2018 игре на срећу

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 65/2018 / Датум: 16.03.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Миломира Николића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву Предузећа за трговинске услуге '&# ...

 10. Рев1 9/2017 грађанско процесно право; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 9/2017 / Датум: 15.03.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др. Драгише Б. Слијепчевића, као председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер- Поповић, као чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из..., кога заступа Маричић Драган, адвокат из..., против ту ...

Pages