Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 6713 резултата)
 1. Кзз 1306/2017 одбијен захтев; незаконит доказ- прислушкивани разговори

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1306/2017 / Датум: 19.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вукса ...

 2. Кзз 1326/2017 одбијен захтев; недозвољен доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1326/2017 / Датум: 19.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вукса ...

 3. Рев 1039/2017 облигационо право; уговор о ортаклуку

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1039/2017 / Датум: 14.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Гордане Ајншпилер-Поповић и Јелене Боровац, чланова већа, у парници по тужби тужиоца АА из..., кога заступају пуномоћници Драган Симоновић, адвокат из... и ...

 4. Рев 2323/2016 стицање права својине на непокретности по уговору закљученом са претпостављеним наследником

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2323/2016 / Датум: 13.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милош Бјелетић, адвокат из..., против туженог ББ из села... ...

 5. Рев 2382/2016 ништавност завештања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2382/2016 / Датум: 13.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиља АА из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Јован Василев, адвокат из..., против т ...

 6. Кзз П 5/2017 одбачај

  Кривична материја / Уписници: Кзз П / Бр. предмета: 5/2017 / Датум: 12.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Биљане Синановић, Радослава Петровића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Јеленом Петковић- Милојковић, као записничарем, у привре ...

 7. Кзз 1282/2017 укинуто решење о трошковима; чл. 441 ст. 4

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1282/2017 / Датум: 12.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Јеленом Петковић-Милојковић, као записнича ...

 8. Кд 134/2017 одређена надлежност Основног суда Ужице

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 134/2017 / Датум: 07.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљене АА, због кривичног дела увреда и ...

 9. Кд 132/2017 одређен је Основни суд у Новом Пазару

  Кривична материја / Уписници: Кд / Бр. предмета: 132/2017 / Датум: 07.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела фалси ...

 10. Кр 6/2017 одбачен захтев за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде као недозвољен

  Кривична материја / Уписници: Кр / Бр. предмета: 6/2017 / Датум: 07.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног Далибора Станојића, због крив ...

Pages