Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 6713 резултата)
 1. Кзз 1261/2017 неблаговремен захтев- одбачај

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1261/2017 / Датум: 07.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривичном предмету ок ...

 2. Кзз 1215/2017 одбијен захтев- одлука није стекла правоснажност

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1215/2017 / Датум: 07.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривичном предмету ок ...

 3. Кзз 1227/2017 одбијен захтев у односу на пов. закона из чл. 439 тач. 2) ЗКП у осталом одбачен

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1227/2017 / Датум: 07.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривично ...

 4. Кзз 1214/2017 одбачај захтева

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1214/2017 / Датум: 07.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривичном предмету ок ...

 5. Кзз 1216/2017 неоснован захтев; пов. закона из чл. 439. тачка 1) ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1216/2017 / Датум: 07.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Mирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривично ...

 6. Кзз 1224/2017 усвојен захтев; укинута решења (трошкови)

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1224/2017 / Датум: 07.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривично ...

 7. Кзз 1226/2017 одбачен захтев у односу на пов. из члана 439 тач. 1) ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1226/2017 / Датум: 07.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривично ...

 8. Кзз 1235/2017 усвојен захтев; укинута друг. одлука и списи враћени др. суду на пон. одлучивање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1235/2017 / Датум: 07.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривично ...

 9. Кзз 1236/2017 одбачен захтев као недозвољен

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1236/2017 / Датум: 07.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривичном предмету ок ...

 10. Кзз 1247/2017 одбијен захтев као неоснован

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1247/2017 / Датум: 07.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривично ...

Pages