Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 6713 резултата)
 1. Кзз 1248/2017 одбачен захтев- чињ. стање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1248/2017 / Датум: 07.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривичном предмету ок ...

 2. Рев2 1560/2017 радно право; заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1560/2017 / Датум: 07.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Срђан Конаков, адвокат из..., против туженог Предшколс ...

 3. Кзз 1217/2017 одбијен захтев у односу на пов. зак. из чл. 438 ст. 2 тач. 1) ЗКП и 438. ст. 1 тач. 7) ЗКП; у осталом одбачен

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1217/2017 / Датум: 07.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривично ...

 4. Рев2 2374/2016 радно право; заснивање радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2374/2016 / Датум: 07.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Зоран Богићевић, адвокат из..., против туженог Дома зд ...

 5. Кзз 1182/2017 одбијен захтев у односу на пов. закона из чл. 438 ст. 1 тач. 1) и 438 ст. 2 тач. 1 ЗКП; у осталом одбачен

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1182/2017 / Датум: 07.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривично ...

 6. Кзз 1260/2017 одбијен захтев у односу на (пов. закона из чл. 439 тач. 1) ЗКП)

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1260/2017 / Датум: 07.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића, Радослава Петровића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривично ...

 7. Рев 2763/2017 издржавање супружника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2763/2017 / Датум: 07.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Весна Плавшић, адвокат из..., против тужене ББ ...

 8. Кзз 198/2017 одбачен захтев; пов. закона које нису прописане чл. 485 став 4 ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 198/2017 / Датум: 06.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Мирољуба Томића, Добриле Страјине, Весне Субић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Марином Радосављевић, као записничарем, у кривичном предмету окрив ...

 9. Кзз 1218/2017 одбачај; неблаговремен

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1218/2017 / Датум: 05.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окрив ...

 10. Кзз 1250/2017 одбачај

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1250/2017 / Датум: 05.12.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окрив ...

Pages