Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 6713 резултата)
 1. Кзз 1207/2017 одбијен чл. 439 тач. 1; у изреци три елемента дела превара чл. 208 ст. 3

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1207/2017 / Датум: 05.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном п ...

 2. Кзз 1229/2017 одбијен захтев- сви елементи дела из чл. 323 ст. 3 КЗ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1229/2017 / Датум: 05.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном п ...

 3. Кзз 1239/2017 укинута другостепена пресуда; чл. 37 ст. 1 тач. 2 у вези чл. 438 ст. 1 тач. 4 ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1239/2017 / Датум: 05.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић-Томић, Соње Павловић и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном п ...

 4. Узп 348/2017 враћање имовине црквама

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 348/2017 / Датум: 30.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА,..., улица..., коју заступа пуномоћн ...

 5. Узп 372/2017 промене у регистру- заложно право

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 372/2017 / Датум: 30.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву Министарства привреде Републике Србиј ...

 6. Рев 2675/2017 породично право; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2675/2017 / Датум: 29.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Мирко Ђукић, адвокат из..., против туженог ББ из..., ч ...

 7. Рев2 2345/2016 забрана дискриминације; дискриминаторско понашање

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2345/2016 / Датум: 29.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Горан Стојковић, адвокат из..., против туженог Града ...

 8. Рев 2078/2016 облигационо право; раскид уговора

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2078/2016 / Датум: 29.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у правној ствари тужилаца АА и ББ, оба из..., чији је заједнички пуномоћник Саша Табаковић, адвокат ...

 9. Рев 1317/2016 облигационо право; побијање тужникових правних радњи

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1317/2016 / Датум: 29.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца Градске општине Лазаревац, коју заступа Јавни правобранилац општине Лазаревац, про ...

 10. Кзз 1073/2017 одбачај; чињенично стање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1073/2017 / Датум: 28.11.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пре ...

Pages