26. Savetovanje privrednih sudova u Republici Srbiji

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, obratio se na svečanom otvaranju tradicionalnog Savetovanja privrednih sudova u Srbiji, 5. septembra 2018. godine na Zlatiboru.

„Kvalitetnim i savesnim radom, sudije privrednih sudova doprinose da privredno sudstvo bude i efikasnije, čime se dalje, kroz obezbeđivanje pravne sigurnosti, stvara povoljna klima za razvoj privrednih aktivnosti društva“, rekao je predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

Govoreći o spornim pravnim pitanjima, predsednik Milojević je ukazao na to da je u privrednoj materiji veliki broj spornih pravnih pitanja iz materije izvršenja i obezbeđenja i podsetio da Vrhovni kasacioni sud od stupanja na snagu Zakona o izvršenju i obezbeđenju, pruža strukturnu podršku njegovoj primeni, prikupljanjem spornih pravnih pitanja nastalih u primeni i usklađivanjem sudske prakse.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je izrazio nadu da će Savetovanje doprineti boljem kvalitetu rada i ujednačavanju sudske prakse u postupanju privrednih sudova.

Na Savetovanju,  koje se održava od 5. do 7. septembra 2018. godine na Zlatiboru, učestvuju i sudije Građanskog odeljenja Vrhovonog kasacionog suda.