Aktuelnosti

Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 18.03.2020. godine, doneo je Zaključak koji predstavlja konkretizaciju tačke 6. i tačke 7. Preporuka za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja, donetih od strane Ministarstva pravde 17.03.2020. godine.

Obaveštavamo vas da kontakt sa upravom Vrhovnog kasacionog suda možete ostvariti putem elektronske adrese:

uprava@vk.sud.rs

Zahvaljujemo na razumevanju.

Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji od 15. marta 2020. godine, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je Uputstvo o radu Vrhovnog kasacionog suda sa strankama za vreme vanrednog stanja.

Povodom tekstova objavljenih u dnevnim listovima Informer, Kurir, Politika, Večernje novosti, Srpski telegraf i Dnevnik, u četvrtak 5. marta 2020. godine, Vrhovni kasacioni sud, radi tačnog i objektivnog informisanja, obaveštava javnost o sledećem:

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, sastao se sa predsednikom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu Linosom Aleksandrom Sicilijanosom (Linos-Alexandre Sicilianos), 2. marta 2020. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Advokatska komora Srbije obeležila je 158. godišnjicu postojanja advokature u Srbiji i „Dan advokature Srbije“, na svečanoj akademiji 29. februara 2020. godine u Beogradu.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Dragana Marinković, Branka Dražić, Gordana Komnenić, Danijela Nikolić, Tatjana Miljuš i Jasmina Stamenković, stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 31. januara 2020. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 2. decembra 2019. godine, postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, od 7. decembra 2019. godine dok novi predsednik Suda ne stupi na funkciju, a najduže na 6 meseci.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se na Skupštini Udruženja sudija i tužilaca i Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, koja je održana 30. novembra 2019. godine u Beogradu.

Pages