Aktuelnosti

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Broj: Su  I – 7  12/13
19.03.2013. godine
B e o g r a d

Izvod iz zapisnika sa zajedničke sednice Građanskog i Krivičnog odeljenja

Vrhovnog kasacionog suda, od 19.03.2013.godine

SAOPŠTENJE

KRATKA INFORMACIJA O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA SA PREDSTAVNICIMA SVETSKE BANKE

S A O P Š T E NJ E

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 11. marta 2013. godine, većinom glasova prisutnih sudija, predložila je za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Nikolu Stanojevića, sudiju Vrhovnog suda Srbije u penziji.

KRATKA INFORMACIJA O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA  SA DELEGACIJOM KRALJEVINE NORVEŠKE I PREDSTAVNICIMA IMG KANCELARIJE U BEOGRADU

KRATKA INFORMACIJA O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA SA PREDSTAVNICIMA MISIJE ORGANIZACIJE ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU

S A O P Š T E NJ E

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 21.02.2013. godine postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

S A O P Š T E NJ E

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 21.02.2013. godine postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Službeno
30. 12. 2010. godine
B e o g r a d

S A O P Š T E NJ E

OPŠTE SEDNICE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Obaveštenje o pretstojećem stručnom savetovanju sudija RS

Pages