Aktuelnosti

Ministar pravde Republike Turske, gospodin Sadulah Ergin, u službenoj poseti Vrhovnom kasacionom sudu

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević danas se sastao sa ministarkom pravde Savezne Republike Austrije, Beatris Karl

S A O P Š T E NJ E

Gostujući u jutarnjem programu RTS-a 22. 03. 2013. godine potpredsednica Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović je izjavila: „da nije dobro da SNS smatra da bi njihovi ljudi trebalo da vode sve tri grane vlasti – zakonodavnu, izvršnu i sudsku.“

KRATKA INFORMACIJA  O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA SA ŠEFOM DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE U SRBIJI, VENSANOM DEŽEROM

KRATKA INFORMACIJA O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA

SA PREDSTAVNICIMA AMERIČKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Broj: Su  I – 7  12/13
19.03.2013. godine
B e o g r a d

Izvod iz zapisnika sa zajedničke sednice Građanskog i Krivičnog odeljenja

Vrhovnog kasacionog suda, od 19.03.2013.godine

SAOPŠTENJE

KRATKA INFORMACIJA O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA SA PREDSTAVNICIMA SVETSKE BANKE

S A O P Š T E NJ E

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 11. marta 2013. godine, većinom glasova prisutnih sudija, predložila je za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Nikolu Stanojevića, sudiju Vrhovnog suda Srbije u penziji.

KRATKA INFORMACIJA O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA  SA DELEGACIJOM KRALJEVINE NORVEŠKE I PREDSTAVNICIMA IMG KANCELARIJE U BEOGRADU

KRATKA INFORMACIJA O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA SA PREDSTAVNICIMA MISIJE ORGANIZACIJE ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU

Pages