Aktuelnosti

KRATKA INFORMACIJA O SUSRETU V.F. PREDSEDNIKA SUDA SA PREDSTAVNICIMA MISIJE ORGANIZACIJE ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU

S A O P Š T E NJ E

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 21.02.2013. godine postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

S A O P Š T E NJ E

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 21.02.2013. godine postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Službeno
30. 12. 2010. godine
B e o g r a d

S A O P Š T E NJ E

OPŠTE SEDNICE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Obaveštenje o pretstojećem stručnom savetovanju sudija RS

Delegacija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koju predvodi predsednik ser Nikolas Braca bila je u službenoj poseti Vrhovnom kasacionom sudu, na poziv predsednika Nate Mesarović. U sastavu delegacije bili su sudija Evropskog suda za ljudska prava iz Srbije prof. dr Dragoljub Popović i zamenik sekretara suda Michael O`Boyle.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda razmotrila je Izveštaj o radu sudova za 2011. godinu i usvojila zaključke iz Izveštaja.

Izveštaj o radu sudova za 2011. godinu pokazuje da su sudovi u Republici Srbiji postigli bolje rezultate nego u 2010. godini. 

S A O P Š T E NJ E O SASTANKU ODRŽANOM U APELACIONOM SUDU U KRAGUJEVCU

Pages