Aktuelnosti

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Službeno
30. 12. 2010. godine
B e o g r a d

S A O P Š T E NJ E

OPŠTE SEDNICE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Obaveštenje o pretstojećem stručnom savetovanju sudija RS

Delegacija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koju predvodi predsednik ser Nikolas Braca bila je u službenoj poseti Vrhovnom kasacionom sudu, na poziv predsednika Nate Mesarović. U sastavu delegacije bili su sudija Evropskog suda za ljudska prava iz Srbije prof. dr Dragoljub Popović i zamenik sekretara suda Michael O`Boyle.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda razmotrila je Izveštaj o radu sudova za 2011. godinu i usvojila zaključke iz Izveštaja.

Izveštaj o radu sudova za 2011. godinu pokazuje da su sudovi u Republici Srbiji postigli bolje rezultate nego u 2010. godini. 

S A O P Š T E NJ E O SASTANKU ODRŽANOM U APELACIONOM SUDU U KRAGUJEVCU

Pages