Aktuelnosti

Na svečanoj Opštoj sednici, održanoj 16. novembra 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, stupile su na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda Bosiljković Branislav, Strajina Dobrila, Subić Vesna i Tomić Miroljub.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa Nilsom Melcerom, specijalnim izvestiocem Saveta za ljudska prava UN za torturu i druge okrutne, nehumane i ponižavajuće postupke ili kažnjavanja, 16. novembra 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević održao je sastanak sa predstavnicima Sindikata pravosuđa Srbije, 14. novembra 2017. godine u Vrhovnonom kasacionom sudu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević održao je 14. novembra 2017. godine u Vrhovnonom kasacionom sudu, sastanak sa predsednicima Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu.

Grupa studenata Pravnog fakulteta iz Geteborga, posetila je 6. novembra 2017. godine Vrhovni kasacioni sud.

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda sudija Janko Lazarević sastao se 1. novembra 2017. godine u Vrhovnom kasacionom sudu sa predsednikom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Karmelom Ađiusom (Carmel Agius).

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i sudija Zoran Tatalović učestvovali su na proslavi Dana crnogorskog sudstva – Sudijski dani 2017, koja je održana od 29. do 30. oktobra 2017. godine u Budvi, u organizaciji Vrhovnog suda i Udruženje sudija Crne Gore.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani 2017“, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 5. do 7. oktobra 2017. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme Savetovanja bile su: Pravosuđe danas, Zakoni i njihova primena i Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.

Vrhovni kasacioni sud, dodelio je nagrade i priznanja sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, 5. oktobra 2017. godine na Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije u Vrnjačkoj Banji.

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održava se od 5. do 7. oktobra 2017. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme Savetovanja su: Pravosuđe danas, Zakoni i njihova primena i Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.

Pages