Antikorupcijski forum „Godinu dana od primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije“

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je na antikorupcijskom forumu „Godinu dana od primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije“, koji je održan 10. aprila 2019. godine u Nišu.

Antikorupcijski forum organizovalo je Ministarstvo pravde u saradnji sa projektom „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013), koji je finansiran iz pretpristupnih fondova EU i Pravosudnom akademijom.