Apelacioni sud u Kragujevcu

Adresa: 

Kragujevac , Trg Vojvode Radomira Putnika 4

Telefon: 

034/334-342, 336-414, 307-600

Faks: 

034/332-028

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

1 707 087

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.