Bilateralni sastanak zamenika direktora Direktorata za ljudska prava Saveta Evrope i v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda

Bilateralni sastanak zamenika direktora Direktorata za ljudska prava Saveta Evrope i šefa Departmana za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava Fredrika Sundberga i vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomira Milojevića održan je 19. februara 2019. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Sastanku su prisustvovale i sudije Vrhovnog kasacionog suda, predsednici apelacionih sudova, Katarina Nedeljković, šef sekcije Odeljenja za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, Nataša Plavšić, zamenik državnog pravobranioca-zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i   Maja Lazović Mićić, predstavnik Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.

Na sastanku se razgovaralo o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou i aktivnostima Vrhovnog kasacionog suda kao najvišeg suda u Srbiji u primeni Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.