Biljana Dragojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Biljana Dragojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Biljana Dragojević, od oca Dušana, rođena je 1952. godine, u Beogradu. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1975. godine a pravosudni ispit položila 1979. godine.

U Narodnoj banci Jugoslavije bila je pripravnik od septembra 1976. godine do januara 1978. godine. U Prvom opštinskom sudu u Beogradu bila je sudijski pripravnik od januara 1978. godine do novembra 1979. godine, a zatim stručni saradnik u Okružnom sudu u Beogradu novembra 1979. godine do januara 1984. godine. Na funkciji sudije Petog opštinskog suda u Beogradu bila je od januara 1984. godine do jula 1994. godine, a sudije Okružnog suda u Beogradu od avgusta 1994. godine do marta 2005. godine. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabrana je u martu 2005. godine. Na toj dužnosti ostala je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 28. septembra 2012. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.