Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Branko Stanić, od oca Milovana, rođen je 1958. godine u Mojkovcu. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1980. godine a pravosudni ispit položio 1984. godine.

Stručnu i radnu karijeru započeo je 1982. godine u Valjevskoj gimnaziji kao Sekretar. U Opštinskom sudu u Valjevu kao sudijski pripravnik bio je od juna 1982. godine do oktobra 1983. godine. Nakon toga je u SOUR „Krušik“ Valjevo od oktobra 1983. godine do oktobra 1984. godine obavljao poslove zastupanja i normativnu delatnost. Od 11. oktobra 1984. godine do 31. jula 1989. godine u Opštini Valjevo u Poreskoj upravi obavljao je poslove Samostalnog savetnika i vodio upravni postupak u okviru nadležnosti te uprave. Za sudiju Opštinskog suda u Valjevu izabran je avgusta 1989. godine, gde je bio kao parnični sudija do oktobra 1995. godine. Kao sudija Privrdnog suda u Valjevu od novembra 1995. godine sudio je u parničnoj, izvršnoj i stečajnoj materiji sve do jula 2005. godine kada je izabran za sudiju Višeg trgovinskog suda. Na toj dužnosti ostao je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova.

Sudija Privrednog apelacionog suda bio je od 01. januara 2010. godine, i obavljao je sudijsku funkciju, kao sudija Odeljenja za privredne sporove a ujedno bio Predsednik građanskog odeljenja od 2011. godine. Izabran je za sudiju Suda časti pri Privrednoj komori Srbije.

Na fukciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine.

Objavio je više stručnih radova u Biltenima Vrhovnog suda Srbije, Višeg trgovinskog sud, Vrhovnog kascionog suda i časopisu Privredni savetnik.

Bio je učesnik brojnih domaćih i međunarodnih stručnih skupova i seminara posebno izdvaja učešće „Osnovni principi i standardi evropskog prava“ sa posebnim osvrtom na ooblast ugovornog, kompanijskog i stečajnog prava, prava konkurencije i zaštite potrošača kao i upoznavanja sa praksom Evropskog suda pravde.

Govori engleski i ruski.

Sudija je u Građanskom odeljenju.