Caopštenje Opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda (03.09.2012)

SAOPŠTENJE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Na osnovu člana 89. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu, Ustavni sud  je poništavao sudske odluke. Opšta sednica Vrhovnog suda Srbije održana septembra meseca 2009. godine, izrazila je mišljenje da je takvo postupanje Ustavnog suda  suprotno članovima 143. i 145. Ustava Republike Srbije, po kome odluke sudova mogu da preispituju samo sudovi, u za to propisanom postupku.

Na inicijativu Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu („Sl. glasnik RS“, broj 99 od 27.12.2011. godine) promenjena je citirana odredba člana 89. Zakona o Ustavnom sudu, tako da Ustavni sud više ne može da poništava sudske odluke i sada  glasi (stavovi 2. i 3):

„Kada Ustavni sud utvrdi da je osporenim pojedinačnim aktom ili radnjom, povređeno ili uskraćeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom, može poništiti pojedinačni akt, osim sudske odluke, zabraniti dalje vršenje radnje ili odrediti preduzimanje druge mere ili radnje kojom se otklanjaju štetne posledice utvrđene povrede ili uskraćivanja zajemčenih prava i sloboda i odrediti način pravičnog zadovoljenja podnosioca.“

Povodom odluke Ustavnog suda  sa sednice od 12.07.2012. godine, da po službenoj dužnosti pokrene postupak za ocenu ustavnosti citiranog člana Zakona o Ustavnom sudu, kao i otvorenog pisma jednog od sudija Vrhovnog kasacionog suda, koju je uputio ministru pravde tim povodom, Vrhovni kasacioni sud je na Opštoj sednici održanoj 03.09.2012. godine, zaključio da je ovom izmenom, Zakon o Ustavnom sudu  usaglašen sa Ustavom Republike Srbije, čime je otklonjena nastala pravna nesigurnost.