Delegacija Vrhovnog suda Republike Hrvatske u poseti Vrhovnom kasacionom sudu

Delegacija Vrhovnog suda Republike Hrvatske boravila je od 12. do 15. juna 2017. godine u službenoj poseti Vrhovnom kasacionom sudu Republike Srbije.

Delegaciju su činili predsednik Vrhovnog suda Branko Hrvatin, zamenik predsednika suda Ana Garačić, predsednik Županijskog suda u Rijeci Veljko Miškulin i predstojnica Ureda predsednika Vrhovnog suda Vesna Fricki.

Teme sastanaka delegacije Vrhovnog suda Republike Hrvatske i predstavnika Vrhovnog kasacionog suda su bile efikasnost i transparentnost rada sudova, ujednačavanje sudske prakse i uloga predsednika sudova u navedenim oblastima.

Predsenici vrhovnih sudova dve države su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i naglasili spremnost za dalje unapređenje saradnje.

Delegacija Vrhovnog suda Republike Hrvatske posetila je apelacione sudove u Beogradu i Novom Sadu. Predsednici apelacionih sudova su  sudije iz Hrvatske upoznali sa organizacijom i nadlaženostima apelacionih sudova u Srbiji.