Dodeljene nagrade i priznanja sudovima

Vrhovni kasacioni sud, dodelio je nagrade i priznanja sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, 5. oktobra 2017. godine na Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije u Vrnjačkoj Banji.

Nagrade su dodeljene u dve kategorije  ''Povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine'' i  ''Povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine''.

I

U kategoriji ''Povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine''

Prva nagrada dodeljuje se  Privrednom sudu u Beogradu.

Druga nagrada dodeljuje se Osnovnom sudu u Lazarevcu.

Treća nagrade dodeljuje se Osnovnom sudu u Ivanjici i Osnovnom sudu u Bujanovcu.

II

U kategoriji ''Povećanje broja ukupno  rešenih  predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine''

Prva nagrada dodeljuje se  Višem sudu u Leskovcu.

Druga nagrada dodeljuje se Višem sudu u Nišu.

Treća nagrada dodeljuje se Trećem osnovnom sudu u Beogradu i Višem sudu u Kruševcu.

​Priznanja su dodeljenja za doprinos unapređenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema i za inovacije koje su doprinele poboljšanju rada suda.

III

Priznanja za doprinos unapređenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema dodeljuju se:

Višem sudu u Užicu, Višem sudu u Kraljevu, Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Osnovnom sudu u Kragujevcu, Osnovnom sudu u Nišu, Osnovnom sudu u Pančevu, Osnovnom sudu u Prijepolju, Osnovnom sudu u Sjenici, Osnovnom sudu u Šapcu, Privrednom sudu u Kraljevu, Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, Privrednom sudu u Požarevcu, Prekršajnom sudu u Kruševcu, Prekršajnom sudu u Prokuplju, Prekršajnom sudu u Subotici.

IV

Priznanja za inovacije koje su doprinele poboljšanju rada suda dodeljuju se:

Drugom osnovnom sudu u Beogradu, Trećem osnovnom sudu u Beogradu, Osnovnom sudu u Novom Sadu, Osnovnom sudu u Užicu, Osnovnom sudu u Požegi.

Nagrade i priznanja predsednicima sudova uručio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je istakao da sprovodeći Program nagrađivanja sudova, Vrhovni kasacioni sud već drugu godinu za redom, dodeljuje nagrade i priznanja prvostepenim sudovima koji su u periodu od polovine prošle do polovine ove godine ostvarili napredak u rešavanju starih predmeta i rešavanju predmeta uopšte.

„Ovim se motivišu sudovi koji imaju nedovoljno dobar učinak i čiji je doprinos funkcionisanju sistema kritičan, da budu efikasniji“, rekao je predsednik Milojević.

Multidonatorski poverenički fond (MDTF) i Svetska banka, su omogućili   sredstva   za   nabavku   konkretnih   dobara   za  svaki  nagrađeni  sud, izradu plaketa  i  priznanja  i  svečanost  dodele  nagrada  i  priznanja  sudovima.