Donacija računarske opreme Vrhovnom kasacionom sudu, od strane Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA)

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, primio je ambasadora Republike Turske u Srbiji, NJ.E. Mehmeta Kemala Božaja (Mehmet Kemal Bozay) i predstavnike Kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) koju je predvodio koordinator Mehmed Bajrak, 01. juna 2016. godine, u Vrhovnom kasacionom sudu.

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) donirala je računarsku opremu u vrednosti oko 30.000 evra (30 kompjutera i 24 štampača), Vrhovnom kasacionom sudu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda se zahvalio ambasadoru Republike Turske u Srbiji i predstavnicima Kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) na donaciji, istakavši da nova računarska oprema doprinosi boljim uslovima za rad sudija i zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu a sve u cilju unapređenja rada i stvaranju efikasnog, nepristrasnog i transparentnog pravosudnog sistema uz dostizanje najviših opšte prihvaćenih međunarodnih standarda. Predsednik Milojević je podsetio da se uz pomoć Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju renovira zgrada Osnovnog i Višeg suda u Novom Pazaru.

Ambasador Republike Turske u Srbiji, NJ.E. Mehmet Kemal Božaj (Mehmet Kemal Bozay), je istakao da je pravni sistem temelj svake države i da Turska i Srbija treba da razmene iskustva na zajedničkom putu ka Evropskoj uniji, posebno u oblasti pravosuđa.

Koordinator Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju Mehmed Bajrak je rekao da će donacija poboljšati tehničke kapacitete rada Vrhovnog kasacionog suda.

Na sastanku je dogovoren nastavak saradnje i međusobnih poseta u cilju razmene iskustava pravosudnih sistema i sudova za dobrobit građana Srbije i Turske.