Dragan Aćimović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Dragan Aćimović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Rođen je 1957. godine u Sremskoj Mitrovici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1981. godine, a  pravosudni ispit položio 1982. godine.

Od 1983. godine do 1984. godine bio je zamenik Opštinskog javnog tužioca u Sremskoj Mitrovici. Od 1985. godine bio je sudija Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici do 1994. godine, kada je izabran za sudiju Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici. Od 2002. do 2003. godine bio je Okružni javni tužilac u Sremskoj Mitrovici. Od 2003. do 2010. godine bio je sudija Vrhovnog suda Srbije. Od početka 2010. godine bio je sudija Apelacionog suda u Novom Sadu.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. septembra 2014. godine.

Sudija je u krivičnoj materiji.