Dragan Skoko, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Dragan Skoko, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Dragan Skoko, rođen je 1951. godine u Zrenjaninu. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1975. godine a pravosudni ispit položio 1977. godine.

Stručnu i radnu karijeru započeo je u Opštinskom sudu u Zrenjaninu, prvo kao sudijski pripravnik a zatim stručni saradnik, od maja 1975. godine do avgusta 1977. godine. Na funkciju sudije tog suda stupio je oktobra 1978. godine, gde je bio sudija do maja 1990. godine. Predsednik i sudija Okružnog suda u Zrenjaninu bio je od 01. juna 1990. godine do marta 2005. godine. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabran je 01. aprila 2005. godine. Na toj dužnosti ostao je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova. Od 11. avgusta 2010. godine do maja 2013. godine bio je sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, a zatim v.f. predsednika Višeg suda u Novom Sadu od maja 2013. godine do decembra 2013. godine. Kao sudija Apelacionog suda upućen je u Vrhovni kasacioni sud 16. decembra 2013. godine.

Na fukciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine.

Sudija je u Građanskom odeljenju, u specijalizovanom veću za upravnu materiju.