Dragomir Milojević stupio na funkciju predsednika Suda

U prostorijama Vrhovnog kasacionog suda održana je svečana Opšta sednica na kojoj je izabrani predsednik Vrhovnog kasacionog suda, sudija Dragomir Milojević, stupio na funkciju predsednika Suda.

Predsednika Suda, sudiju Dragomira Milojevića Narodna skupština Republike Srbije izabrala je 31. oktobra 2013. godine, a zakletvu pred poslanicima Narodne skupštine tada v.f. predsednika suda, položio je 03. decembra 2013. godine.