Drugi osnovni sud u Beogradu

Adresa: 

Beograd, Savska 17a

Telefon: 

011/360-1422

Faks: 

011/665-9295

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs