Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije “Sudijski dani - 2016“

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 9. do 12. oktobra 2016. godine u Vrnjačkoj Banji.