Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2015“

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 14. do 17. oktobra 2015. godine u Vrnjačkoj Banji.