Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani 2017“

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani 2017“, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 5. do 7. oktobra 2017. godine u Vrnjačkoj Banji.