Poseta delegacije Vrhovnog narodnog suda NR Kine Vrhovnom kasacionom sudu

Delegacija Vrhovnog narodnog suda NR Kine, boravila je u poseti Vrhovnom kasacionom sudu, od 27. do 30. oktobra 2015. godine.