Proslava 50 godina Biltena sudske prakse u Palati "Srbije"