Sastanak sa predsednicima svih sudova na teritoriji Republike Srbije

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Kancelarije Saveta Evrope, organizovao je 02. marta 2016. godine u Beogradu, sastanak predsednika Dragomira Milojevića i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova na teritoriji Republike Srbije.