Studijska poseta Holandiji

Delegacija Vrhovnog kasacionog suda, boravila je od 15. do 21. maja 2016. godine u studijskoj poseti Holandiji.