Studijska poseta SAD

Delegacija Republike Srbije, koju je predvodio predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, u organizaciji Kancelarije stalnog pravnog savetnika Ministarstva pravde SAD pri Ambasadi SAD u Beogradu, boravila je od 31. oktobra do 7. novembra 2015. godine u studijskoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama.