VI Konferencija predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope

Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije, bio je domaćin VI Konferencije predsednika vrhovnih sudova Istočne i Centralne Evrope, koja je održana od 20. do 22. juna 2016. godine u Beogradu.