Vrhovni kasacioni sud proslavio je jubilej - 170 godina od osnivanja najvišeg suda

Vrhovni kasacioni sud proslavio je jubilej - 170 godina od osnivanja najvišeg suda, 9. oktobra 2016. godine na Godišnjem  savetovanju  sudija „Sudijski dani - 2016“ u Vrnjačkoj Banji.