Godišnja skupština Udruženja sudija i tužilaca i Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se na Skupštini Udruženja sudija i tužilaca i Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, koja je održana 30. novembra 2019. godine u Beogradu.

„Sve kritike na osnivanje i rad Udruženja sudija i tužilaca Srbije su u najmanju ruku neosnovane i u suprotnosti su sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima koja garantuje slobodu na udruživanje”, rekao je v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i podsetio da Evropski sud za ljudska prava stalno ističe slobodu izražavanja i slobodu misli, bez kojih nema ni slobode udruživanja i obrnuto.

Udruženje sudija i tužilaca i Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika uručili su Zahvalnice ličnostima posebno zaslužnim za unapređenje vladavine prava i pravosudnih profesija. Zhavalnice su uručene i v.f. predsedniku Vrhovnog kasacionog suda Dragomiru Milojeviću i zameniku predsednika suda i predsedniku Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Ljubici Milutinović.

Predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije Nenad Stefanović i predsednica Udruženja sudija i tužilaca Federacije BiH Šeila Heljić potpisali su Memorandum o saradnji.