Godišnje savetovanje sudija „Sudijski dani 2017“

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani 2017“, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 5. do 7. oktobra 2017. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme Savetovanja bile su: Pravosuđe danas, Zakoni i njihova primena i Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.

Nakon pozdravnih reči i otvaranja Savetovanja, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević, obratio se prisutnima uvodnim izlaganjem sa osvrtom na aktuelna pitanja koja su pred pravosuđem Srbije.

„Vladavina prava zahteva snažno, nezavisno i odgovorno sudstvo. Sudije su odgovorne Ustavu i zakonu. Principi sudske odgovornosti, nezavisnosti i nepristrasnosti u postupanju ključni su za jačanje poverenja javnosti u rad sudova“, istakao je predsednik Vrhovnog kasacionog suda i dodao da sudska grana vlasti mora biti iznad drugih, neopretećena i oslobođena bilo kakvog uticaja i uplita sa strane.

„Saradnja i razmena iskustava i dobrih praksi sa drugim sudskim sistemima, regionalno i na evropskom i međunarodnom nivou mora biti intezivirana s obzirom na našu nepokolebljivu odluku i stav da idemo putem evropskih integracija“, naglasio je predsednik Milojević.

Govoreći o rezultatima rada, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, je rekao da su ostvareni rezultati dobri, ali da bi bili još bolji ukoliko bi čitav sistem sudstva bio zaokružen i potrebni resursi popunjeni, obezbeđena finansijska nezavisnost i sudsko osoblje izuzeto iz sistema uprave.

„Prioriteti u radu sudova u narednom periodu pre svega su rad na smanjenju broja starih predmeta, ubrzavanje sudskih postupaka – jednom rečju efikasnost u postupanju, jačanje nezavisnosti suda i sudija“, zaključio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

Na svečanom otvaranju Savetovanja govorili su ministarka pravde Nela Kuburović; ambasador Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji; ambasador Andrea Oricio, šef Misije OEBS-a u Srbiji; ambasador Kraljevine Holancije Hendrik Van den Dol; zamenica šefa Kancelarije Saveta Evrope Irina Sahakien Veter; predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica; predsednik Vrhovnog  suda Slovenije Damijan Florjančič; predsednica Vrhovnog suda Republike Srpske Vesna Antonić i predsednik Skupštinskog odbora opštine Vrnjačka Banja Rodoljub Džamić.

Sudije su na Savetovanju predstavile referate u krivičnoj, građanskoj, upravnoj i prekršajnoj sekciji, učestvovale na okruglim stolovima: „Sudska praksa u postupku po pravnim lekovima“; „Ujednačavanje sudske prakse“; Evropski standardi pravila NE BIS IN IDEM“; „O zaštiti uzbunjivača“; „Zaštita od nasilja u porodici“ i „O privrednom pravu“.

Sudije su na Savetovanju prisustvovale predavanjima i prezentacijama pravnika i eksperata Saveta Evrope, Misije OEBS-a, Svetske banke, projekata Evropske unije „Podrška Pravosudnoj akademiji“, „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ i Prevencija i borba protiv korupcije“; projekta USAID „Vladavina prava u Srbiji“ i projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći“. 

Na Savetovanju sudija 5. oktobra 2017. godine, Vrhovni kasacioni sud dodelio je nagrade i priznanja sudovima za postignute rezultate i napredak u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu. Nagrade su dodeljene u dve kategorije prvostepenim sudovima koji beleže najveće povećanje broja rešenih starih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine i prvostepenim sudovima koji beleže najveće povećanje broja ukupno rešenih predmeta u sudu u odnosu na isti period prethodne godine. Priznanja su dodeljena za doprinos unuprađenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema i za inovacije koje su doprinele poboljšanju rada suda.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević uručio je sudiji Vrhovnog kasacionog suda Snežani Andrejević Zahvalnicu za uzuzetan doprinos razvoju sudstva i pravne misli u Republici Srbiji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda održao je na Savetovanju sudija sastanak sa predsednicima svih sudova opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji.

Godišnjem Savetovanju sudija prisustvovali su predstavnici najviših sudova iz Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, predstavnici državnih organa i institucija, dekani i profesori pravnih fakulteta, predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, strukovnih udruženja i eminentni pravni stručnjaci.

Organizaciju Savetovanja su pomogli Višedonatorski poverenički fond, ambasada Krljevine Holandije, Misija OEBS-a u Srbiji, projekti Evropske unije „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ i „Podrška Pravosudnoj akademiji“, Kancelarija Saveta Evrope i Nemačka organizacija za tehničku saradnju – GIZ.