Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani 2017“

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održava se od 5. do 7. oktobra 2017. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme Savetovanja su: Pravosuđe danas, Zakoni i njihova primena i Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević otvorio je Savetovanje, nakon čega se obratio uvodnim izlaganjem.

„Vladavina prava zahteva snažno, nezavisno i odgovorno sudstvo. Sudije su odgovorne Ustavu i zakonu. Principi sudske  odgovornosti, nezavisnosti i nepristrasnosti u postupanju ključni su za jačanje poverenja javnosti u rad sudova“, istakao je predsednik Vrhovnog kasacionog suda i dodao da sudska grana vlasti mora biti iznad drugih, neopretećena i oslobođena bilo kakvog uticaja i uplita sa strane.

„Saradnja i razmena iskustava i dobrih praksi sa drugim sudskim sistemima, regionalno i na evropskom i međunarodnom nivou mora biti intezivirana s obzirom na našu nepokolebljivu odluku i stav da idemo putem evropskih integracija“, naglasio je predsednik Milojević.

Govoreći o rezultatima rada, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, je rekao da su ostvareni rezultati dobri, ali da bi bili još bolji ukoliko bi čitav sistem sudstva bio zaokružen i potrebni resursi popunjeni, obezbeđena finansijska nezavisnost i sudsko osoblje izuzeto iz sistema uprave.

„Prioriteti u radu sudova u narednom periodu pre svega su rad na smanjenju broja starih predmeta, ubrzavanje sudskih postupaka – jednom rečju efikasnost u postupanju, jačanje nezavisnosti suda i sudija“, zaključio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

Na svečanom otvaranju Savetovanja govorili su ministarka pravde Nela Kuburović; ambasador Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji; ambasador Andrea Oricio, šef Misije OEBS-a u Srbiji; ambasador Kraljevine Holancije Hendrik Van den Dol; zamenica šefa Kancelarije Saveta Evrope Irina Sahakien Veter; predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica; predsednik Vrhovnog  suda Slovenije Damijan Florjančič; predsednica Vrhovnog suda Republike Srpske Vesna Antonić i predsednik Skupštinskog odbora opštine Vrnjačka Banja Rodoljub Džamić.

Svečanom otvaranju Savetovanja, prisustvovali su predstavnici najviših sudova iz Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, predstavnici državnih organa i institucija, dekani i profesori pravnih fakulteta, predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, strukovnih udruženja i eminentni pravni stručnjaci.

Sudije će na Savetovanju predstaviti referate u krivičnoj, građanskoj, upravnoj i prekršajnoj sekciji, učestvovati na okruglim stolovima, prisustvovati predavanjima pravnih eksperata i diskutovati o spornim pitanjima, sve u cilju efikasanije zaštite prava građana, vladavine prava i pravne sigurnosti.

Organizaciju Savetovanja su pomogli Višedonatorski poverenički fond, ambasada Krljevine Holandije, Misija OEBS-a u Srbiji, projekti Evropske unije „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ i „Podrška Pravosudnoj akademiji“, Kancelarija Saveta Evrope i Nemačka organizacija za tehničku saradnju – GIZ.