Godišnje savetovanje sudija republike srbije "Sudijski dani 2013"

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani 2013“ u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 06. do 09. 10. 2013. godine u Vrnjačkoj Banji na kome je bilo preko 1.300 učesnika. Savetovanje je otvorio v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva, Dragomir Milojević.

Na svečanom otvaranju savetovanja prisutne su pozdravili i poželeli uspešan rad ministar pravde i državne uprave, Nikola Selaković, predsednik Ustavnog suda Srbije, Dragiša Slijepčević, šef misije Saveta Evrope u Srbiji, Antje Rotemund, šef misije OEBS u Srbiji, Petar Burkhard, šef političkog odeljenja delegacije EU u Srbiji, Luka Bjankoni, sudija suda Bosne i Hercegovine, Vesna Trifunović, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Ignjacije Dodik, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske, Staka Gojković, sudija Vrhovnog suda Republike Makedonije, Kiro Zdravev, zamenik predsednika Vrhovnog suda Republike Crne Gore, Stanka Vučinić, direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić, sudija Apelacionog suda u Beogradu i zamenik predsednika Društva sudija Srbije, Omer Hadžiomerović i predsednik opštine Vrnjačka Banja, Boban Đurović.

U uvodnom izlaganju vf. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva, Dragomir Milojević je posebno istakao:

….” Ali, svakako moramo pokušati dati odgovor na pitanje kako će sudstvo odgovoriti na izazove i postavljene ciljeve reformom, jer, siguran sam, uspešno sprovedena reforma pravosuđa je i siguran put ka evropskim integracijama.

Mišljenja sam, da se sigurna garancija u tom pogledu može naći samo u jednom dobro organizovanom i moćnom sudstvu. A moćnog sustva uistini ne može biti bez moćnih sudija: moćnih i po svojim ličnim osobinama – intelektualnim, moralnim i stručnim – i po svojim službenim prerogativima, lične i stvarne prirode. Sudije bi, po prirodi i značaju poslova koje vrše, trebalo da budu kardinali državne administracije....“

Rad savetovanja bio je organizovan u četiri sekcije: krivična, građanska, upravna i prekršajna. Sudije su izlagale referate, diskutovale o izloženim referatima, a sudije Vrhovnog kasacionog suda  su odgovarale na pravna pitanja sudija nižestepenih sudova.

Na plenarnoj sednici građanske i upravne sekcije sudije su imale priliku da  povodom 25. oktobra - Evropskog dana civilne pravde, čuju predavanje  bivšeg specijalnog savetnika SEREJ-a Saveta Evrope i međunarodnog konsultanta, Pim Albersa.

Drugog radnog dana v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević, održao je sastanak sa v.f. predsednika suda u Republici Srbiji. Na sastanku su razmatrani radovi sudova za prvih šest meseci ove godine i aktuelna pitanja i problemi u radu sudova, a u cilju postizanja efikasnog i kvalitetnog rada sudova. Sastanku je prisustvovao ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.

Na savetovanju je održan i okrugli sto pod nazivom „Mere sistemskog pristupa za unapređenje kvaliteta sudstva – vrednovanje rada sudija“. Panelisti okruglog stola bile su sudije članovi upravnog odbora udruženja Društvo sudija Srbije.

Organizaciju savetovanja pomogli sud USAID kroz Program podele vlasti i projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast i misija OEBS.

Ove godine na savetovanju sudija je prvi put postavljena izložba „Razvoj sudstva u Srbiji – od osnivanja prvih sudova do danas“.   

GODIŠNJE SAVETOVANJE SUDIJA

GODIŠNJE SAVETOVANJE SUDIJA

GODIŠNJE SAVETOVANJE SUDIJA

GODIŠNJE SAVETOVANJE SUDIJA

GODIŠNJE SAVETOVANJE SUDIJA