Gordana Džakula, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Gordana Džakula, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Gordana Džakula, rođena je 4. juna 1956. godine u Pakracu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 5. juna 1980. godine. Pravosudni ispit je položila 31. maja 1983. godine.

Radni odnos je zasnovala 6. oktobra 1980. godine u Drugoj ekonomskoj školi u Beogradu, gde je do 11. septembra 1981. godine obavljala poslove profesora. Od 3. decembra 1981. godine do 30. juna 1984. godine bila je sudijski pripravnik u Petom opštinskom sudu u Beogradu, a od 1. jula 1984. godine do 31. jula 1989. godine stručni saradnik u Građanskom odeljenju Okružnog suda u Beogradu.

Za sudiju Četvrtog opštinskog suda u Beogradu izabrana je 1. avgusta 1989. godine, na kojoj dužnosti se nalazila do 31. maja 1998. godine, kada je izabrana za sudiju Okružnog suda u Beogradu. Sudijsku dužnost u Okružnom sudu u Beogradu obavljala je od 1. juna 1998. godine do 31. avgusta 2004. godine, u kom sudu je obavljala sudijsku dužnost u Upravnom odeljenju. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabrana je 1. septembra 2004. godine. Postupala je u Upravnom odeljenju.

Odlukom Visokog saveta sudstva od 16. decembra 2009. godine, izabrana je na stalnu sudijsku funkciju u Upravni sud, koju obavlja počev od 1. januara 2010. godine, od kada je i predsednik sudskog veća. Od 4. decembra 2013. godine do 30. jula 2018. godine bila je zamenik predsednika Odeljenja sudske prakse Upravnog suda, a od 31. jula 2018. godine je predsednik Odeljenja sudske prakse.

Rešenjem Visokog saveta sudstva od 26. novembra 2018. godine je upućena na rad u Vrhovni kasacioni sud, počev od 1. decembra 2018. godine, gde je sudijsku funkciju obavljala u Građanskom odeljenju i to u specijalizovanom veću za upravnu materiju.

Član je Ispitnog odbora pred kojim se polaže pravosudni ispit i to za predmet Upravno pravo.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 5. juna 2019. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.